Tổng hợp bảng báo giá đèn led LedOne tháng 10 năm 2017 tại Nhà phân phối đèn LED Hoàng Gia (Chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng dạng tròn LedOne

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/ kích thước
 Đèn led âm trần mỏng LedOne 3w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-3T 45.000  Ø65/85mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 4w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-4T 64.000 Ø 90/105 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 6w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-6T 70.000 Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 9w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-9T 94.000 Ø 130/145 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 12w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-12T 105.000 Ø 155/170 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 18w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-18T 138.000 Ø 205/220 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 24w tròn as vàng/trung tính/trắng ATM-24T 206.000 Ø 285/300 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng dạng vuông LedOne

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/ kích thước
 Đèn led âm trần mỏng LedOne 3w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-3V 55.000  Ø65/85mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 4w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-4V 66.000 Ø 90/105 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 6w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-6V 76.000 Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 9w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-9V 100.000 Ø 130/145 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 12w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-12V 111.000 Ø 155/170 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 18w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-18V 151.000 Ø 205/220 mm
Đèn led âm trần mỏng LedOne 24w vuông as vàng/trung tính/trắng ATM-24V 244.000 Ø 285/300 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi dạng tròn LedOne

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/ kích thước
 Đèn led ốp nổi LedOne 6w tròn as vàng/trung tính/trắng ONL-6T 84.000  Ø 120/40 mm
Đèn led ốp nổi LedOne 12w tròn as vàng/trung tính/trắng ONL-12T 122.000 Ø 170/40mm
Đèn led ốp nổi LedOne 18w tròn as vàng/trung tính/trắng ONL-18T 168.000 Ø 225/40 mm
Đèn led ốp nổi LedOne 24w tròn as vàng/trung tính/trắng ONL-24T 260.000 Ø 300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi dạng tròn LedOne

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/ kích thước
 Đèn led ốp nổi LedOne 6w vuông as vàng/trung tính/trắng ONL-6V 88.000  Ø 120/120 mm
Đèn led ốp nổi LedOne 12w vuông as vàng/trung tính/trắng ONL-12V 136.000 Ø 170/170mm
Đèn led ốp nổi LedOne 18w vuông as vàng/trung tính/trắng ONL-18V 184.000 Ø 225/25 mm
Đèn led ốp nổi LedOne 24w vuông as vàng/trung tính/trắng ONL-24V 270.000 Ø 300/300 mm

Bảng báo giá đèn led Panel tấm LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led Panel tấm LedOne 12w vuông as vàng/trung tính/trắng 300.000  300 x 300mm
Đèn led Panel tấm LedOne 48w vuông as vàng/trung tính/trắng 860.000  600 x600 mm
Đèn led Panel tấm LedOne  48w as vàng/trung tính/trắng 940.000  300x 1200 mm
Đèn led Panel tấm LedOne 12w as vàng/trung tính/trắng 500.000  300 x 600 mm
Đèn led Panel tấm LedOne 72w as vàng/trung tính/trắng 2.500.000  600 x 1200 mm

Bảng báo giá đèn led dowlight âm trần tròn cao cấp LedOne

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/ kích thước
 Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 6w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 6T 192.000  Ø 75/ 90 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 8w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 8T 242.000 Ø 90/110 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 12w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 12T 320.000 Ø 130/150mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 18w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 18T 446.000 Ø 155/170 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 24w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 24T 562.000 Ø 170/185 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 28w tròn as vàng/trung tính/trắng DLCC – 28T 630.000 Ø 205/220 mm

Bảng báo giá đèn led dowlight âm trần vuông cao cấp LedOne

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/ kích thước
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 8w vuông as vàng/trung tính/trắng DLCC – 8V 268.000 Ø 95/110 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 12w vuông as vàng/trung tính/trắng DLCC – 12V 372.000 Ø 135/150mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 18w vuông as vàng/trung tính/trắng DLCC – 18V 500.000 Ø 155/170 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 24w vuông as vàng/trung tính/trắng DLCC – 24V 600.000 Ø 170/185 mm
Đèn led dowlight âm trần cao cấp LedOne 28w vuông as vàng/trung tính/trắng DLCC – 28V 680.000 Ø 205/220 mm

Bảng báo giá đèn led dowlight âm trần mặt mờ viền trắng/ viền vàng LedOne

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/ kích thước
Đèn led âm trần mặt mờ LedOne 5w tròn as vàng/trung tính/trắng DLMM – 5 100.000 Ø 80/110 mm
Đèn led âm trần mặt mờ LedOne 7w tròn as vàng/trung tính/trắng DLMM – 7 117.000 Ø 90/120mm
Đèn led âm trần mặt mờ LedOne 7w tròn đổi màu as DLMM – 3M 132.000 Ø 90/120 mm

Bảng báo giá đèn led pha LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led pha vỏ nhôm LedOne 30w as vàng/trắng 500.000
Đèn led pha vỏ nhôm LedOne 30w as vàng/trắng 530.000
Đèn led pha vỏ nhôm LedOne 30w as vàng/trắng 980.000
Đèn led pha vỏ nhôm LedOne 30w vàng/trắng 1.440.000
Đèn led pha vỏ nhôm LedOne 30w vàng/trắng 1.980.000

Bảng báo giá đèn led pha LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75w LedOne 10w vàng/trắng 146.000
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75w LedOne 20w vàng/trắng 234.000
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75w LedOne 30w vàng/trắng 350.000
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75w LedOne 50w vàng/trắng 466.000
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75w LedOne 100w vàng/trắng 900.000
Đèn led pha vỏ nhôm 0,75wLedOne 150w vàng/trắng 1.100.000
Đèn led pha vỏ nhôm đủ công suất LedOne 100w vàng/trắng 1.060.000
Đèn led pha vỏ nhôm đủ công suất LedOne 150w vàng/trắng 1.720.000
Đèn led pha vỏ nhôm đủ công suất LedOne 200w vàng/trắng 2.660.000

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp vỏ đen LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 10w as vàng/trắng 480.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 20w as vàng/trắng 600.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 30w as vàng/trắng 800.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 50w as vàng/trắng 1.040.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 100w as vàng/trắng 1.800.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 150w as vàng/trắng 2.900.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ đen LedOne 200w as vàng/trắng 3.200.000

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp vỏ trắng LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 10w as vàng/trắng 640.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 20w as vàng/trắng 760.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 30w as vàng/trắng 960.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 50w as vàng/trắng 1.200.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 100w as vàng/trắng 2.400.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 150w as vàng/trắng 3.600.000
Đèn led pha vỏ nhôm đù công suất cao cấp vỏ trắng LedOne 200w as vàng/trắng 4.200.000

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 thủy tinh LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn tuýp led T8 thủy tinh LedOne 10w as trắng/ vàng T8TT – 0,6 56.000  600 mm
Đèn tuýp led T8 thủy tinh LedOne 10w as trắng/ vàng T8TT – 1.2 64.000  1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led nhôm nhựa LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn tuýp led T8 nhôm nhựa LedOne 10w as trắng/ vàng T8NN -0.6 80.000  600 mm
Đèn tuýp led T8 nhôm nhựa LedOne 18w as trắng/ vàng T8NN -1.2 110.000  1200 mm
Đèn tuýp led T8 nhôm nhựa LedOne 25w as trắng/ vàng T8NN -1.2 210.000  1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led bán nguyệt LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn tuýp led bán nguyệt LedOne 10w as trắng/ vàng BN – 0.3 130.000  300 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt LedOne 20w as trắng/ vàng BN – 0.6 150.000  600 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt LedOne 40w as trắng/ vàng BN – 1.2 190.000  1200 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T5 LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn tuýp led T5 LedOne 4w as trắng/ vàng T5-0.3 84.000  300 mm
Đèn tuýp led T5 LedOne 10w as trắng/ vàng T5-0.6 90.000  600 mm
Đèn tuýp led T5 LedOne 14w as trắng/ vàng T5-0.9 94.000  900 mm
Đèn tuýp led T5 LedOne 18w as trắng/ vàng T5-1.2 102.000  1200 mm

Bảng báo giá đèn led dây đơn 3014 LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led dây đơn 3014 LedOne 5w as trắng/ vàng LC3014-116 b/m 1.900.000  100 m/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 LedOne 5w as trắng/ vàng LC3014- 72 b/m 2.200.000 100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led dây đôi 2835 LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led dây đôi 2835 LedOne 7w as trắng/ vàng LC2835- 156 b/m 2.800.000  100 m/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 LedOne 7w as trắng/ vàng LC2835 – 180 b/m 4.300.000 100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led dây đôi 2835 LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led dây đôi 5730 LedOne 10w as trắng/ vàng LC5730 -120 b/m 4.360.000  100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led dây 5050 LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led dây 5050 LedOne 12w as trắng/ vàng LC5050- 7 màu 60 b/m 5.400.000  100 m/ cuộn

Bảng báo giá đèn led búp tròn  LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led búp tròn thân nhôm LedOne 5w as trắng/ vàng LB 5w 50.000  Đuôi xoáy E27
Đèn led búp tròn thân nhôm LedOne 5w as trắng/ vàng LB 7w 60.000  Đuôi xoáy E27
Đèn led búp tròn thân nhôm LedOne 5w as trắng/ vàng LB 9w 74.000  Đuôi xoáy E27
Đèn led búp tròn thân nhôm LedOne 5w as trắng/ vàng LB 12w 80.000  Đuôi xoáy E27

Bảng báo giá đèn led búp hồ lô  LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led búp hồ lô thân nhôm LedOne 10w as trắng/ vàng LBHL 10w 50.600  Đuôi xoáy E27
Đèn led búp hồ lô thân nhôm LedOne 20w as trắng/ vàng LBHL 20w 87.800  Đuôi xoáy E27
Đèn led búp hồ lô thân nhôm LedOne 30w as trắng/ vàng LBHL 30w 116.000  Đuôi xoáy E27
Đèn led búp hồ lô thân nhôm LedOne 40w as trắng/ vàng LBHL 40w 162.400  Đuôi xoáy E27

Bảng báo giá đèn led búp trụ LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led búp trụ thân nhôm LedOne 5w as trắng/ vàng LBT 5w 35.000  Đuôi xoáy E27
Đèn led búp trụ thân nhôm LedOne 10w as trắng/ vàng LBT 10w 46.000  Đuôi xoáy E27
Đèn led búp trụ thân nhôm LedOne 20w as trắng/ vàng LBT 20w 76.000  Đuôi xoáy E27
Đèn led búp trụ thân nhôm LedOne 30w as trắng/ vàng LBT 30w 116.000  Đuôi xoáy E27
Đèn led búp trụ thân nhôm LedOne 40w as trắng/ vàng LBT 40w 176.000  Đuôi xoáy E27

Bảng báo giá đèn led gắn tường LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led gắn tường LedOne 2 bóng 2*3w as vàng 8821 300.000
Đèn led gắn tường LedOne 1 bóng 1*3w as vàng 8814 340.000
Đèn led gắn tường LedOne 4 bóng 4*3w as vàng 8821-2 500.000
Đèn led gắn tường LedOne 1 bóng 1*3w as vàng 8816 340.000
Đèn led gắn tường LedOne 2 bóng 2*3w as vàng 8811 500.000
Đèn led gắn tường LedOne 2 bóng 2*3w as vàng 8817 350.000
Đèn led gắn tường LedOne 2 bóng 2*3w as vàng 8812 500.000
Đèn led gắn tường LedOne 6 bóng 6*1w as vàng 6601-6 350.000

Bảng báo giá đèn led quạt LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-04 3.400.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-06 4.600.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-08 4.000.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-09 4.300.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-39 4.800.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-10 3.200.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 7 màu as 42-118 5.800.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 7 màu as 42-116 5.600.000
Đèn led quạt điều kiển từ xa LedOne 36w 3 màu as 42-87 3.400.000

Bảng báo giá đèn led đường LedOne

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led đường LedOne 50w as trắng/ vàng Liên hệ
Đèn led đường LedOne 100w as trắng/ vàng Liên hệ
Đèn led đường LedOne 150w as trắng/ vàng Liên hệ
Đèn led đường LedOne 200w as trắng/ vàng Liên hệ
Đèn led đường LedOne 50w as trắng/ vàng Liên hệ
Đèn led đường LedOne 100w as trắng/ vàng Liên hệ
Đèn led đường LedOne 150w as trắng/ vàng Liên hệ