Bảng báo giá đèn led Rạng Đông và Catalogue tháng 10 năm 2017 tại LED Hoàng Gia

Bảng giá đèn led downlight âm trần Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/Viền/Cao
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT03 76/3W (S)  88.000  76/90/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT03L 90/3W (S)  93.000  90/110/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT03L 90/5W (S)  106.000  90/110/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT03L 90/7W (S)  132.000  95/115/62
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT03L 110/5W (S)  110.000  110/140/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT03L 110/7W (S)  139.000  110/140/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT03L 110/9W(S)  157.000  115/140/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT03L 120/9W(S)  165.000 120/145/80
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L 160/16W(E)  275.000 160/200/100
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L 208/25W(E)  1.071.000  208/240/120
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/7W(E)  138.000 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 90/9W(E)  143.000 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/9W(E)  161.000 115/138/50
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT04L 110/12W(E)  171.000 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT01L ĐM 95/6W  174.000 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT01L XG 95/9W  316.000 95/110/65
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L ĐM 90/6W  174.000 90/118/40
 Đèn led Downlight âm trần Rạng Đông DAT02L ĐM 110/9W  203.000 150/138/50

Bảng giá đèn tuýp led tube Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá Đường kính/ độ dài
 Đèn tuýp led tube 01 60/12w (E) 330.000-341.000  26*603 mm
 Đèn tuýp led tube T8 120/20w (E)  341.000-351.000 26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube T8 60/10w (S)  137.000-153.000  26*603 mm
 Đèn tuýp led tube T8 120/18w (S)  198.000-208.000  26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube T8 N01 60/10w (S)  118.000  26*603 mm
 Đèn tuýp led tube T8 N01 120/18w (S)  174.000  26*1212 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 M9/10Wx1 (S)  182.000  624*48*28 mm
Đèn tuýp led tube BD TL8 M9/18Wx1 (S)  265.000  1238*48*28 mm
Đèn tuýp led tube BD TL8 N01 M11/10Wx1 (S)  167.000  623*48*28 mm
Đèn tuýp led tube BD TL8 N01 M11/18Wx1 (S)  229.000  1212*48*28 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 M11/10Wx1 (S)  176.000  603*48*23 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 M11/18Wx1 (S)  259.000  1238*48*23 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL01 T5 60/8w (liền thân)  164.000  600*21*27 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL01 T5 120/8w  (liền thân )  223.000  1200*21*27 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 T8/10w ( liền thân)  145.000   600*38*38 mm
 Đèn tuýp led tube BD TL8 T8/18w ( liền thân)  209.000  1200*30*38 mm
 Đèn tuýp led tube BD M15L 60*60/36W (S)  1.056.000-3.142.000  605*605*70 mm
 Đèn tuýp led tube BD M15L 30*120/36W (S)  1.089.000  1200*300*65 mm
 Đèn tuýp led tube BD M15L 60*120/72W (S)  1.848.000  1200*600*65 mm

Bảng giá đèn tuýp led tube Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá  D*R*C
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×60/50w (E)  3.501.000  600*600*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 30×120/50w (E)  3.501.000  1200*300*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 30×60/28w (E)  2.030.000 300*600*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 15×120/28w  2.418.000  150*1200*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×120/72w  4.330.000  150*1200*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P101 60×120/75w  6.137.000  150*1200*14 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P103 110/6w (S)  141.000  110*120*20mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P103 135/9w (S)  200.000  135*145*20 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P103 160/12w (S)  229.000  160*174*20mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P102 30×120/36w (S)  1.093.000-2.035.000  300*1200*12 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D P102 60×60/36w (S)  1.093.000-4.114.000  600*600*12 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D PN03 120×120/12w  214.000  120*120*40 mm
 Đèn led Panel Rạng Đông D PN103 160×160/12w  272.00  160*160*40 mm

Bảng giá đèn led ốp trần Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá  Lỗ khoét/ chiều cao
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN CB01L/9W (S) 550.000  282*150 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN CB02L/12W (S) 693.000  300*95 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 04L/7W (S) 174.000  282*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L/9W (S)  229.000  270*80
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 270/14W  275.000  270*80
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 320/14W  320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 03L 320/18W  320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 05L 160/9W (S)  191.000  160*48 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 05L 220/14W (S)  258.000  220*48 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 06L 320/18W (S)  363.000 320*80 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 07L 25×25/9w (S)  247.000 250*250*78 mm
 Đèn led ốp trần Rạng Đông DLN 08L 23×23/18w (S)  345.000  226*226*39 mm

Bảng giá đèn led búp Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá Đường kính/chiều cao
 Đèn led búp Rạng Đông A50N/1W  29.000  50*91 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A50N/2W  41.000   50*91 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A55N4/3W (S)  49.000   55*108 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A55N4/5W (S)  63.000   55*108 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A60N3/7W (S)  90.000   60*114 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A65N2/9W (S)  109.000  65*123 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A80N1/12W (S)  139.000   80*155 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A95N1/15W (S)  181.000   95*160 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A110N1/20W (S)  228.000  110*205 mm
 Đèn led búp Rạng Đông A120N1/30W (S)  270.000   120*218 mm
 Đèn led búp Rạng Đông ATR80N1/18W (S)  196.000   80*145 mm
 Đèn led búp Rạng Đông ATR100N1/28W (S)  255.000  120*190 mm
 Đèn led búp Rạng Đông PAR20N/3W (S)  49.000  65*101 mm
 Đèn led búp Rạng Đông PAR30N/5W (S)  60.000   95*115 mm
 Đèn led búp Rạng Đông PAR30N/7W (S )  101.000   95*115 mm

Bảng giá đèn led chiếu pha, chiếu rọi Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
 Đèn led pha Rạng Đông DCP01L/ 10W  328.000  115*85*90 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP02L/20W 493.000  180*140*120 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP02L/30W  559.000  180*140*120 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP02L/50W 1.069.000  287*237*142 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP02L/70W  1.910.000  287*237*152 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP02L/150w  5.830.000  425*325*202 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/10w  328.000  186*156*48 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/20w  493.000  136*116*40 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/30w  559.000  136*116*40 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/50w  1.069.000  285*240*60 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/70w  1.910.000  295*280*80 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/100w  2.110.000  280*252*85 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP03L/150w  345*315*88 mm
Đèn led pha Rạng Đông DTRL01L/8W  469.000  ø70 mm
Đèn led pha Rạng Đông DCP02L/12w  880.000  ø100 mm

Bảng giá đèn led đổi mới sáng tạo Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
 Đèn led panel gỗ trang trí Rạng Đông DPG01L /13W  1.055.000  795*240*18 mm
Đèn led Nhật Quang Rạng Đông D.NHQ01L/5W  457.000  200*100*75 mm
Đèn led Nguyệt Quang Rạng Đông D.NGQ02L/7W  559.000  230*100*275 mm
Đèn led Liên Quang Rạng Đông D.LQ03L/5W  624.000  345*50*235 mm
Đèn led Mĩ Quang Rạng Đông D.MQ05L/10W  1.041.000  348*100*235 mm
Đèn led Mĩ Quang Rạng Đông D.VQ05L/10W  1.095.000  348*100*235 mm
Đèn led Vân Quang Rạng Đông D.MQ05L/10W  1.326.000  348*100*235 mm
Đèn led Rạng Đông DT D380/20W  1.041.000  ( ø x H) 380*50 mm
Đèn led Rạng Đông DPN01L/9W  1.326.000   ( ø x H) 240*540 mm
Đèn led Rạng Đông DTC3805L/20W 2.129.000   ( ø x H) 380*2000 mm
Đèn led Rạng Đông DKT06L/30W  3.601.000   ( ø x H) 558*60 mm
Đèn led Rạng Đông D.BP01L/14W  1.922.000  320*160*140 mm
Đèn led Rạng Đông DHT07L/50W  3.908.000   ( ø x H) 785*60 mm

Bảng giá đèn led gắn tường Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT03L V/5W  327.000  100*100*100 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT04L HG/5W  289.000  203*103*93 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT05L T/5W  308.000  220*95*125 mm
Đèn led gắn tường Rạng Đông DGT06L CD/5W  327.000  280*95*115 mm

Bảng giá đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
 Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD04L/30W  1.375.000  355*110*70 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD01L/35W  1.650.000  550*240*66 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/70W  4.950.000  625*265*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/120W  9.970.000  725*285*90 mm
Đèn led chiếu sáng đường Rạng Đông D CSD02L/150W 12.463.000 725*285*90 mm

Bảng giá đèn led đổi mới sáng tạo Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
 Đèn led Rạng Đông 035 DC  77.000  72*48*126 mm
Đèn led Rạng Đông CS036DC/2.5W  110.000  113*86*216 mm
Đèn led Rạng Đông DCD01 40×20/2.2W ( 1 mặt)  385.000  395*202*25 mm
Đèn led Rạng Đông DCD01 40×20/2.2W ( 2 mặt)  418.000  345*50*235 mm
Đèn led Rạng Đông DKC01/2W  434.000  265*258*50 mm
Đèn led Rạng Đông DMK01L/1W  97.000
Đèn led Rạng Đông DMD01L/0.6W  14.000
Đèn bắt muỗi led Rạng Đông  1.027.000  ( ø x H) 200*232 mm
Đèn led Rạng Đông DG1L/8W  242.000  612*407*78mm

Bảng giá đèn led High Bay Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB01L 410/30W  1.320.000  410*280 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB01L 410/50W  1.562.000  410*320 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB01L 410/70W  2.112.000  410*360 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB01L 500/100W  2.638.000  500*375 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB01L 500/120W  3.023.000  500*375 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB01L 500/150W  3.408.000  500*525mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/120W  3.023.000  430*345 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/120W  3.408.000  430*345 mm
Đèn led High Bay Rạng Đông DHB02L 430/100W  2.638.000  430*345mm

Bảng giá đèn led High Bay Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Bộ đèn led Tube chống ẩm Rạng Đông DLN CA01L/18Wx1  638.000  1260*80*93 mm
Bộ đèn led Tube chống ẩm Rạng Đông DLN CA01L/18Wx2  946.000 1260*80*93 mm

Bảng giá đèn led High Bay Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Bộ đèn led Tube M16 Rạng Đông BD M16L 120/36W  517.000  1200*75*24 mm
Bộ đèn led Tube M16 Rạng Đông BD M16L 60/18W  290.000 600*75*24 mm

Bảng giá đèn led chiếu sáng thông minh Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá ( ø x H)
Đèn led Smartlighting Rạng Đông D LN05L 160/9W RAD (S)  340.000  ( ø x H) 160*48 mm
Đèn led Smartlighting Rạng Đông D LN05L 220/14W RAD (S)  413.000  ( ø x H) 220*48 mm
Đèn led Smartlighting Rạng Đông D P02 60×60/36W DIM (S)  2.789.000   600*600*12 mm

Bảng giá đèn huỳnh quang Compact Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá ( ø x H)
Đèn Compact Rạng Đông CFL 2UT3 5W  35.000  38*118 mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 3UT3 11W  39.000  44*129 mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 3UT3 14W  40.000  44*140 mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 3UT3 20W  48.000  44*158 mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 3UT3 11W H10  44*115 mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 3UT3 14W H10  44*132mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 3UT3 18W H10  44*140 mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 1UT4 11W  43.000
Đèn Compact Rạng Đông CFL 2UT4 11w H8  37.000  42*158mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 3UT4 15w H8  48.000  48*150mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 3UT4 20w H8  54.000  48*165mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 3UT4 11w H8  37.000  42*158mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 3UT4 25w H8  59.000  52*192mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 3UT4 30w H8  71.000  54*200mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 4UT5 40w H8  143.000  68*225mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 4UT5 40w .S H8  136.000  68*225mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 4UT5 50w .S H8  158.000-162.000  80*270mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 4UT5 50w H8  170.000-175.000  80*270mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 5UT5 80w H8  262.000-266.000  88*275mm
Đèn Compact Rạng Đông CFL 5UT5 100w H8  289.000-292.000  88*290mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL FT3 7w  43.000  38*104mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL FT3 11w  46.000  48*131mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL FT3 14w  49.000  48*138mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL FT3 20w  55.000  48*146mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL FT4 35w  114.000  59*180mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL HST4 25w H8  73.000  58*165mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL HST4 30w H8  92.000  158*173mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL HST5 40w H8  138.000  73*227mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL HST5 50w H8  170.000  73*240mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL HST5 75w  224.000  89*270mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL HST5 85w  198.000-201.000  89*286mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL HST5 105w  220.000-223.000  89*300mm
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL 2UDC 11w  57.000
Đèn Compact xoắn Rạng Đông CFL 3UT3DC 15w  62.000

Bảng giá đèn huỳnh quang ánh sáng trắng T8/T10 Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá ( ø x H)
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 36W GALAXY  18.000  25.5*1200 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 18W GALAXY  13.000  25.5*600 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 36W Nano Dulex  24.000  25.5*1200 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 18W H15 Nano Dulex  19.000  25.5*1200 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T10- 40W  18.000  31.5*1200 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T10- 20W  13.000  31.5*600 mm

Bảng giá đèn huỳnh quang màu T8 Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá ( ø x H)
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 36W G màu xanh lá  29.000  25.5*1200 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 36W B màu xanh lam  26.000  25.5*1200 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 36W Y màu vàng  18.000  25.5*1200 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 36W R màu đỏ  29.000  25.5*1200 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 18W G màu xanh lá  22.000  22.5*1200 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 18W B màu xanh lam  19.000  22.5*1200 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 18W Y màu vàng  22.000  22.5*1200 mm
Đèn huỳnh quang Rạng Đông T8- 18W R màu đỏ  22.000  22.5*1200 mm

Bảng giá bộ đèn Compact ốp trần Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá ( ø x H)
Bộ đèn Compact ốp trần Rạng Đông as trắng CL-04 15W 3UT3  139.000  286*78 mm
Bộ đèn Compact ốp trần Rạng Đông as vàng CL-04 15W 3UT3  139.000  286*78 mm

Bảng giá bộ đèn huỳnh quang Compact Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
 Bộ đèn huỳnh quang Rạng Đông BD T8 Nano M11/36W  154.000  1300*48*60 mm
 Bộ đèn huỳnh quang Rạng Đông BD T8 Nano M12/36W  151.000  1270*36*50 mm
 Bộ đèn huỳnh quang Rạng Đông BD T8 M9G 18W  121.000  628*48*60 mm
 Bộ đèn huỳnh quang Rạng Đông BD T8 M9G 36W  148.000 1300*48*60 mm
 Bộ đèn huỳnh quang Rạng Đông BD T8 ĐĐT – 18W/01  80.000  690*62*46mm
 Bộ đèn huỳnh quang Rạng Đông BD T8 ĐĐT – 36W/01  93.000  1300*62*46mm

Bảng giá bộ đèn huỳnh quang chống ẩm Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
 Bộ đèn huỳnh quang chống ẩm Rạng Đông DLN CA/1*36W  500.000  1600*80*93 mm
Bộ đèn huỳnh quang chống ẩm Rạng Đông DLN CA/2*36W  658.000  1260*120*90 mm
Bộ đèn huỳnh quang chống ẩm Rạng Đông DLN CA/2*18W  514.000   650*80*93 mm

Bảng giá bộ đèn chiếu sáng học đường Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
 Bộ đèn chiếu sáng học đường Rạng Đông FS 40/36*1 CM1*EH  500.000  1600*80*93 mm
Bộ đèn chiếu sáng học đường Rạng Đông FS 40/36*1 CM1*EH BACS  533.000  1234*190*128 mm
Bộ đèn chiếu sáng học đường Rạng Đông FS 40/36*2 CM1*EH  591.000  1234*235*128 mm

Bảng giá đèn bàn led bảo về thị lực Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
Đèn bàn led bảo vệ thị lực Rạng Đông 6W as trắng RD-RL-10E. LED  379.000
Đèn bàn led bảo vệ thị lực Rạng Đông 5w as trắng/ vàng RD-RL-14. LED  270.000
Đèn bàn led bảo vệ thị lực Rạng Đông 5w as vàng/ trắng ấm RD-RL-15. LED  264.000
Đèn bàn led bảo vệ thị lực Rạng Đông 5w as vàng/ trắng ấm RD-RL-16. LED  264.000
Đèn bàn led bảo vệ thị lực Rạng Đông 12w RD-RL-18. LED  1.639.000
Đèn bàn led bảo vệ thị lực Rạng Đông 5w as vàng/ trắng RD-RL-19. LED
Đèn bàn led bảo vệ thị lực Rạng Đông 5w as vàng/ trắng ấm RD-RL- 01  153.000
Đèn bàn led bảo vệ thị lực Rạng Đông 5w as vàng/ trắng ấm RD-RL-03  213.000
Đèn bàn led bảo vệ thị lực Rạng Đông 11w as vàng/ trắng ấm RD-RL-07 186.000
Đèn bàn led bảo vệ thị lực Rạng Đông 11w as vàng/ trắng ấm RD-RL-17 186.000

Bảng giá máng đèn huỳnh quang điện tử Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
 Máng đèn huỳnh quang điện tử Rạng Đông MH 01  51.000  1250*50*35 mm
Máng đèn huỳnh quang điện tử Rạng Đông ĐĐT 01 1.2m  32.000  1298*51*96 mm
Máng đèn huỳnh quang điện tử Rạng Đông ĐĐT 01 0.6m  26.000  688*51*96 mm

Bảng giá máng đèn âm trần M6 Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
Máng đèn âm trần M6 Rạng Đông FS 20/18*2 M6  968.000  627*605 * 96 mm
Máng đèn âm trần M6 Rạng Đông FS 20/18*3 M6  990.000  627*605*96 mm
Máng đèn âm trần M6 Rạng Đông FS 20/18*4 M6  1.039.000  627*605*96 mm
Máng đèn âm trần M6 Rạng Đông FS 20/18*2 M6  1.100.000  627*605*96 mm
Máng đèn âm trần M6 Rạng Đông FS 40/36*2 M6  1.050.000  1237*300*96 mm
Máng đèn âm trần M6 Rạng Đông FS 40/36*2 M6  974.000  1237*300*96 mm
Máng đèn âm trần M6 Rạng Đông FS 40/36*3 M6  1.359.000  1237*300*96 mm
Máng đèn âm trần M6 Rạng Đông FS 40/36*3 M6  1.463.000  1237*300*96 mm
Máng đèn âm trần M6 Rạng Đông FS 40/36*4 M6 1.733.000  1237*300*96 mm
Máng đèn âm trần M6 Rạng Đông FS 40/36*4 M6 1.793.000  1237*300*96 mm

Bảng giá máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8  159.000  1225*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8  187.000  1225*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8  141.000  1225*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8  176.000  1225*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8  110.000  1225*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8  95.000  1225*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8  247.000  1225*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8  300.000  1225*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8 226.000  1225*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8 287.000  1225*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8 131.000  1225*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8 116.000  1225*51*89 mm

Bảng giá máng đèn huỳnh quang M9/M10 Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
Máng đèn huỳnh quang M9 Rạng Đông FS 20/18*1 M9  108.000  628*48*68 mm
Máng đèn huỳnh quang M9 Rạng Đông FS 20/18*1 M9  42.000 628*48*68 mm
Máng đèn huỳnh quang M9 Rạng Đông FS 40/36*1 M9  129.000  1239*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M9 Rạng Đông FS 40/36*1 M9  59.000  1239*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M9 Rạng Đông FS 40/36*1 M9  119.000  1239*51*89 mm
Máng đèn huỳnh quang M9 Rạng Đông FS 40/36*2 M9  196.000  1239*99*59 mm
Máng đèn huỳnh quang M9 Rạng Đông FS 40/36*2 M9 73.000  1239*99*59 mm
Máng đèn huỳnh quang M9 Rạng Đông FS 40/36*2 M9  176.000  1239*99*59 mm
Máng đèn huỳnh quang M9 Rạng Đông FS 20/18*1 M8 47.000  628*48*68 mm
Máng đèn huỳnh quang M9 Rạng Đông FS 40/36*1 M9 66.000  1239*48*68 mm
Máng đèn huỳnh quang M8 Rạng Đông FS 40/36*1 M8 83.000 1239*48*68 mm

Bảng giá chóa innox/chao đèn cho đèn công nghiệp Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
Chóa innox Rạng Đông 1,2m đơn trần  74.000 1192*115*30mm
Chóa innox Rạng Đông 1,2m đôi trần  105.000 1192*115*30 mm
Chao đèn công nghiệp Rạng Đông FS 40/36*2 CM3  71.000  1196*227*75 mm
Chao đèn công nghiệp Rạng Đông RSL-05/50W/E27  308.000  540*330*180 mm
Chao đèn công nghiệp Rạng Đông FS 40/36*1/CM3  69.000  1196*154*60 mm
Chao đèn công nghiệp Rạng Đông RSL-05/50W/E40  317.000  540*330*180 mm

Bảng giá balatcho đèn huỳnh quang Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
Balta đèn huỳnh quang Rạng Đông EBS.1 A40/36 – FL  39.000
Balta đèn huỳnh quang Rạng Đông EBS 1 A20/18 – FL  38.000
Balta đèn huỳnh quang Rạng Đông EBS 2 A40/36 – FL  39.000
Balta đèn huỳnh quang Rạng Đông EBS 2 A20/18 – FL  38.000
Balta đèn huỳnh quang Rạng Đông EBH 1*36/40 FL  – SM  73.000
Balta đèn huỳnh quang Rạng Đông EBS 1*18 20/36 FL  – SM  60.000

Bảng giá sản phẩm chiếu sáng dân dụng công nghệ cao Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
Đèn chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao Rạng Đông MNN 01 1*36w  231.000  1255*150*75 mm
Đèn chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao Rạng Đông MNN 01 2*36w  330.000   1255*150*75 mm
Đèn chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao Rạng Đông MNN 01 3*36w  495.000   1255*150*75 mm

Bảng giá sản phẩm chiếu sáng dân dụng ( cây thanh long) Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá ( ø x H)
Đèn chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao Rạng Đông CFL 3UT4 20W  IP 65  57.000  52*168 mm
Đèn chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao Rạng Đông CFL 3UT4 23W  IP 65  60.000   52*190 mm
Đèn chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao Rạng Đông CFL 3UT4 15W  IP65 NN1  52.000   52*154mm
Đèn chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao Rạng Đông CFL 3UT4 20W  IP65 NN1  58.000   52*230mm

Bảng giá sản phẩm chiếu sáng dân dụng ( cây hoa cúc) Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá D*R*C
Đèn chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao Rạng Đông NN KC 20/E27 116.000  297*305*123 mm
Đèn chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao Rạng Đông NN KC 50/E27  129.000   357*305*123 mm
Đèn chiếu sáng nông nghiệp công nghệ cao Rạng Đông CCFL 160/HC  50.000   160*130mm
Đui đèn chống nước Rạng Đông 19.000

Bảng giá sản phẩm phích và ruột phích Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá  D*R*C
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 0.5 lít RD 0538 N1 80.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1040 TS 128.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1040 ST2  158.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1040 N1.E
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1040 ST2.E
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1045 TS.E  163.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1045 ST1.E  250.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1045 N1.E  244.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1038 N2  110.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1055 ST1 E  226.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1055 TS1  160.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1055 N1.E  256.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RD 1038 N2  110.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2 lít RD 2035 N1.E  145.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2 lít RD 2035 N10.E  167.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2 lít RD 2035 ( phích sắt ) S1  137.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2 lít RD 2035 N3 (899)  123.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2 lít RD 2045 TS.E  274.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2 lít RD 2035 ST1.E  284.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2 lít RD 2545 ST1.E  321.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2 lít RD 3245 N1.E  256.000

Bảng giá sản phẩm ruột phích Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá  D*R*C
Sản phẩm ruột phích Rạng Đông dung tích 1 lít RF 1040 55.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RF 1045 55.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RF 1045 ST1.E  59.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 1 lít RF 1055  82.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2 lít RF 2045 ST1.E  68.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2 lít RF 2035  61.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2,5 lít RF 2545 ST1.E  73.000
Sản phẩm phích Rạng Đông dung tích 2,5 lít RF 3245  88.000

Bảng giá bóng đèn sợi đốt Rạng Đông

Tên sản phẩm Giá  D*R*C
Bóng đèn sợi đốt Rạng Đông  IL25/40W (A50) 7.700
Bóng đèn sợi đốt Rạng Đông  IL25/40/60W (M50) 7.700
Bóng đèn sợi đốt Rạng Đông  IL25/40W (A60)  7.700