Tổng hợp bảng báo giá đèn led Việt DLV Lighting tháng 10 năm 2017 tại Nhà phân phối đèn LED Hoàng Gia (Chưa chiết khấu)

Bảng báo giá đèn âm trần DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led âm trần DLV Lighting 3w as trắng/ vàng ATSM-T 55.200 Ø 90 x 75mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 4w as trắng/ vàng ATSM-T 67.200 Ø120 x 90mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 6w as trắng/ vàng ATSM-T 72.000 Ø120 x 110mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 9w as trắng/ vàng ATSM-T 98.400 Ø145 x 125mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 12w as trắng/ vàng ATSM-T 108.000 Ø160 x 145mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 18w as trắng/ vàng ATSM-T 120.000 Ø225 x 205mm
Đèn led âm trần DLV Lighting 24w as trắng/ vàng ATSM-T 216.000 Ø 275mm

Bảng báo giá đèn ốp nổi DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 6w as trắng/ vàng ON-T 93.600 Ø 120 x 120mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 12w as trắng/ vàng ON-T 132.000 Ø 170 x 170mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 18w as trắng/ vàng ON-T 156.000 Ø 225 x 225mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 24w as trắng/ vàng ON-T 240.000 Ø 300 x 300mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 6w as trắng/ vàng ON-V 96.000 Ø 120 x 120mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 12w as trắng/ vàng ON-V 136.800 Ø 170 x 170mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 18w as trắng/ vàng ON-V 168.000 Ø 225 x 225mm
Đèn led ốp nổi DLV Lighting 24w as trắng/ vàng ON-V 264.000 Ø 300 x 300mm

Bảng báo giá đèn panel DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá Kích thước
Đèn led panel DLV Lighting 42w as trắng PN600x600 960.000 600 x 600mm
Đèn led panel DLV Lighting 48w as trắng PN300x1200 1.152.000 Ø 170 x 170mm
Đèn led panel DLV Lighting 72w as trắng PN600x1200 2.640.000 Ø 225 x 225mm
Đèn led panel DLV Lighting 12w as trắng PN300x300 456.000 Ø 300 x 300mm
Đèn led panel DLV Lighting 24w as trắng PN300x600 672.000 Ø 120 x 120mm
Tai cài 56.000 Ø 170 x 170mm

Bảng báo giá đèn Compact led DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn Compact led DLV Lighting 8w as trắng DLV-B801-T  76.000  E27
Đèn Compact led DLV Lighting 8w as vàng DLV-B801-V  76.000  E27
Đèn Compact led DLV Lighting 12w as trắng DLV-B1201-T  100.000  E27
Đèn Compact led DLV Lighting 12w as vàng DLV-B1201-V  100 .000  E27
Đèn Compact led DLV Lighting 24w as trắng DLV-B2401-T  220 .000  E27/Φ73x250mm
Đèn Compact led DLV Lighting 24w as vàng DLV-B2401-V  220.000  E27/Φ73x250mm
Đèn Compact led DLV Lighting 36w as trắng DLV-B3601-T  290 .000  E27/Φ89x325mm
Đèn Compact led DLV Lighting 36w as vàng DLV-B3601-V  290.000  E27/Φ89x325mm
Đèn Compact led DLV Lighting 60w as trắng DLV-B6001-T  477.000  E27/Φ105x365mm
Đèn Compact led DLV Lighting 60w as trắng DLV-B6001-V  477 .000  E27/Φ105x365mm

Bảng báo giá đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 7w as trắng DLV-D708-T  141.000 90x120x35mm
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 7w as vàng DLV-D708-V  141.000 90x120x35mm
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 7w 3 màu DLV-D708-3M  156.000 90x120x35mm
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 12w as trắng DLV-D1208-T  184 .000 Φ110x140x40mm
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng DLV-D1208-V  184 .000 Φ110x140x40mm
Đèn led âm trần đế đúc mặt tản quang DLV Lighting 12w 3 màu DLV-D708-3M  270.000 Φ110x140x40mm

Bảng báo giá đèn led âm trần mắt hạt DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 3w as trắng DLV-D304-T  92.000 Φ70×85*H38mm
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 3w as vàng DLV-D304-V  92.000 Φ70×85*H38mm
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 7w as trắng DLV-D704-T  151.000 Φ90×115*H68mm
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 7w as trắng DLV-D704-V  151 .000 Φ90×115*H68mm
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 12w as trắng DLV-D1204-T  237 .000 Φ110x140x40mm
Đèn led âm trần mắt hạt- chỉnh góc chiếu DLV Lighting 12w as trắng DLV-D1204-V  237.000 Φ110x140x40mm

Bảng báo giá đèn led âm trần liền tụ mặt tản quang DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 5w as trắng DLV-D511-T  97.000 Φ75×102*H62mm
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 5w as vàng DLV-D511-V  97.000 Φ75×102*H62mm
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as trắng DLV-D711-T  123.000 Φ90×115*H68mm
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as vàng DLV-D711-V  123 .000 Φ90×115*H68mm
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as trắng DLV-D1211-T  170 .000 Φ110×140*H70mm
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng DLV-D1211-V  170.000 Φ110×140*H70mm

Bảng báo giá đèn led âm trần COB tròn – chỉnh góc chiếu DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 5w as trắng DLV-D554-T  129.000 Φ75*Φ85*H53 mm
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 5w as vàng DLV-D554-V  129.000 Φ75*Φ85*H53 mm
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 7w as trắng DLV-D754-T 143.000 Φ75*Φ85*H53 mm
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 7w as vàng DLV-D754-V  143 .000 Φ75*Φ85*H53 mm
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 12w as trắng DLV-D1254-T  218 .000 Φ95*Φ108*H74 mm
Đèn led âm trần COB chỉnh góc chiếu DLV Lighting 12w as vàng DLV-D1254-V  218.000 Φ95*Φ108*H74 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần COB vuông – chỉnh góc chiếu DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as trắng – vỏ trắng DLV-DW774-T  226.000 Φ115*115*60mm(Khoét lỗ: 100*100)m
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as vàng – vỏ trắng  DLV-DW774-V  226.000 Φ115*115*60mm(Khoét lỗ: 100*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as trắng – vỏ đen DLV-DB774-T  226.000 Φ115*115*60mm(Khoét lỗ: 100*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 7w as vàng – vỏ đen DLV-DB774-V  226.000 Φ115*115*60mm(Khoét lỗ: 100*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as trắng – vỏ trắng DLV-DW1274-T  322.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1274-T  322.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as trắng – vỏ đen DLV-DB1274-T  322.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ đen DLV-DB1274-V  322.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*7w as trắng – vỏ trắng DLV-DW1475-T  477.000 235*115*60mm(Khoét lỗ: 215*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*7w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1475-T  477.000 235*115*60mm(Khoét lỗ: 215*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*7w as trắng – vỏ đen DLV-DB1274-T  477.000 235*115*60mm(Khoét lỗ: 215*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*7w as vàng – vỏ đen DLV-DB1274-T  477.000 235*115*60mm(Khoét lỗ: 215*100)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*12w as trắng – vỏ trắng DLV-DW2475-T  654.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW2475-v  654.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*12w as trắng – vỏ đen DLV-DB2475-T 654.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*12w as vàng – vỏ đen DLV-DB2475-V  654.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 2*12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1274-T  322.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1274-T  322.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1274-T  322.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)
Đèn led âm trần liền tụ – mặt tản quang DLV Lighting 12w as vàng – vỏ trắng DLV-DW1274-T  322.000 145*145*72mm(khoét lỗ: 125*125)

Bảng báo giá đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 4w as trắng DLV-T54-T  94.000 300mm
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 4w as vàng DLV-T54-V  94.000  300mm
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 8w as trắng DLV-T58-T  124.000  600mm
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 8w as vàng DLV-T58-V  124 .000  600mm
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 16w as trắng DLV-T516-T  145 .000  1200mm
Đèn tuýp led T5 dùng để hắt trần DLV Lighting 16w as trắng DLV-T516-V  145.000  1200mm

Bảng báo giá đèn tuýp led T8 DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn tuýp led T8 DLV Lighting 9w as trắng DLV-T901-T  104.000 600mm
Đèn tuýp led T8 DLV Lighting 18w as trắng DLV-T1801-T 154.000 1200mm
Máng đơn 0,6m DLV Lighting  40.000  600mm
Máng đơn 1,2m DLV Lighting  50.000  1200mm

Bảng báo giá đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 7w as trắng DLV-RB701-T  200.000 75x100mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 7w as vàng DLV-RB701-V  200.000 75x100mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 7w as trắng DLV-B1201-T  200.000 75x100mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 7w as vàng DLV-B1201-V  200 .000 75x100mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 12w as trắng DLV-RW1201-T  281 .000 100x130mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 12w as vàng DLV-RW1201-V  281.000 100x130mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 12w as trắng DLV-RW1201-T  281 .000 100x130mm
Đèn led rọi ray mắt hạt DLV Lighting 12w as vàng DLV-RW1201-T  281.000 100x130mm
Thanh ray 1m vỏ trắng – vỏ đen  DLV Lighting  80.000  1000mm
Thanh ray 1,5m vỏ trắng – vỏ đen  DLV Lighting  120 .000  1500mm

Bảng báo giá đèn led dây DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led dây DLV Lighting 12w as trắng DLV-SL-5050-60-12-T-65  120.000 2x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 12w as vàng DLV-SL-5050-60-12-V-65  120.000 2x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 12w nhiều màu DLV-SL-5050-60-12-T-65-RGB  140.000 2x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 12w as trắng DLV-SL-5050-60-12-T  95 .000 2x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 12w as vàng DLV-SL-5050-60-12-V  95 .000 2x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 12w nhiều màu DLV-SL-5050-60-12-T-RGB  120.000 2x10mm
Đèn led dây DLV Lighting 9w as trắng DLV-SL-5050-60-220-T  115.000 7x15mm
Đèn led dây DLV Lighting 9w as vàng DLV-SL-5050-60-220-V  115.000 7x15mm

Bảng báo giá phụ kiện đèn led dây DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Nguồn tổ ong 12V- 5A, dùng trong nhà  154.000
Nguồn tổ ong 12V- 10A, dùng trong nhà  203.000
Nguồn tổ ong 12V- 20A, dùng trong nhà  245.000
Nguồn tổ ong 12V- 33A, dùng ngoài trời  490.000
Bộ điều kiển đối màu cho cuộn led dây đổi màu 12V  273.000
Thanh nẹp nhôm ( nhôm xịn 6063) sử dụng để cài nẹp quay hốc tường, hốc trần tạo điểm nhấn và tinh tế trong Thiết kế  70.000

Bảng báo giá đèn led ống bơ DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led ống bơ DLV Lighting 7w as trắng – vỏ đen DLV-OB-B7-T  152.000 80x100mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 7w as vàng- vỏ đen DLV-OB-B7-V  152.000 80x100mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 7w as trắng – vỏ trắng DLV-OB-W7-T  152.000 80x100mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 7w as vàng – vỏ trắng DLV-OB-W7-V  152 .000 80x100mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 12w as trắng – vỏ đen DLV-OB-B12-T  224 .000 110x110mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 12w as vàng- vỏ đen DLV-OB-B12-V 224 .000 110x110mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 12w as trắng – vỏ trắng  DLV-OB-W12-T 224 .000 110x110mm
Đèn led ống bơ DLV Lighting 12w as vàng- vỏ trắng DLV-OB-W12-V 224 .000 110x110mm

Bảng báo giá đèn led Panel tấm DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as trắng – DLV-PM6060-T  950.000 600x600x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as vàng- DLV-PM6060-V  950.000 600x600x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as trắng – DLV-PM30120-T  980.000 300x1200x9,5mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as vàng – DLV-PM30120-V  980 .000 300x1200x9,5mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 80w as trắng – DLV-PM60120-T  2.500.000 600x1200x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 80w as vàng- DLV-PM60120-T  2500.000 600x1200x9mm

Bảng báo giá đèn led Panel tấm thả trần DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as trắng – DLV-PM6060-T  950.000 600x600x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as vàng- DLV-PM6060-V  950.000 600x600x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as trắng – DLV-PM30120-T  980.000 300x1200x9,5mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 40w as vàng – DLV-PM30120-V  980 .000 300x1200x9,5mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 80w as trắng – DLV-PM60120-T  2.500.000 600x1200x9mm
Đèn led panel tấm DLV Lighting 80w as vàng- DLV-PM60120-T  2500.000 600x1200x9mm

Bảng báo giá đèn led âm nước DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led âm nước DLV Lighting 1w nhiều màu – DLV-AN05  445.500 60*85*52 mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 3w nhiều màu- DLV-AN05  396.000 92*75mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 7w nhiều màu – DLV-AN05  722.700 155*90mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 9w nhiều màu – DLV-AN05  891 .000 155*90mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 12w nhiều màu – DLV-AN05  940.500 155*90mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 18w nhiều màu- DLV-AN05  1.485.000 190*90mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 6w nhiều màu- DLV-ANBX  821.700 130*70mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 9w nhiều màu- DLV-ANBX  1.138.500 160*85mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 12w nhiều màu- DLV-ANBX  1.386.000 180*85mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 18w nhiều màu- DLV-ANBX  1.782.000 200*85mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 9w nhiều màu- DLV-HB  1.881.000 220*50mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 12w nhiều màu- DLV-HB  2.277.000 260*55mm
Đèn led âm nước DLV Lighting 24w nhiều màu- DLV-HB  2.772.000 300*70mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 100w DLV-UFO 4.398.255
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 150w DLV-UFO 5.100.612
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 200w DLV-UFO 6.392.812
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 80w DLV-HB 2.918.532
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 100w DLV-HB 2.973.084
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 135w DLV-HB 3.532.242
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 165w DLV-HB 4.350.522
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 200w DLV-HB 4.896.042
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 50w DLV-DD 1.965.000
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 100w DLV-DD 3.036.000
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 150w DLV-DD 4.050.000
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 200w nDLV-DD 5.039.000
Đèn led nhà xưởng, đèn đường DLV Lighting 250w DLV-DD 5.990.000

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 10w as trắng/ vàng DLV-P1001 348.000  140*140*35 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 20w as trắng/ vàng DLV-P2001 572.000  180*170*35 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 30w as trắng/ vàng DLV-P3001 800.000  205*185*35 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 50w as trắng/ vàng DLV-P5001 1.080.000  278*230*38 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 100w as trắng/ vàng DLV-P10001 2.000.000  310*290*58 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 150w as trắng/ vàng DLV-P15001 2.922.000 430*290*60 mm
Đèn led pha cao cấp DLV Lighting 200w as trắng/ vàng DLV-P20001 3.500.000  550*370*75 mm

Bảng báo giá đèn led âm đất – đèn hắt cầu thang DLV Lighting

Tên sản phẩm Giá DxRxC
Đèn led âm đất DLV Lighting 1w – DLV-AD  297.000  65*80 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 3w – DLV-AD  425.700  100*80 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 6w – DLV-AD  693.000  150*90 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 9w – DLV-AD  940.500  180*90 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 12w – DLV-AD  990.000  180*90 mm
Đèn led âm  đất DLV Lighting 18w – DLV-AD  1.237.500  200*120 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 24w – DLV-AD  1.683.000  250*120 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 36w – DLV-AD  2.376.000  300*120 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 10w – DLV-ADCOB  886.470 ¢150*100 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 20w – DLV-ADCOB 1.363.800 ¢180*100 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 30w – DLV-ADCOB  1.841.130 ¢220*100 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 50w – DLV-ADCOB  2.863.980 ¢320*120 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 4w – DLV-ADV  693.000  120*120*90 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 9w – DLV-ADV  1.138.500  160*160*90 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 16w – DLV-ADV  1.534.500  190*190*90 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 1w – DLV-AD01  545.520  160*100 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 3w – DLV-AD01  613.710  160*100 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 5w – DLV-AD01  818.280  220*130 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 6w – DLV-ADT  988.755  200*80*65 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 9w – DLV-ADT  1.568.370  300*90*65 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 15w – DLV-ADT  2.318.460  500*110*65 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 18w – DLV-ADT  2.454.840  650*90*65 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 24w – DLV-ADT  2.623.500  1000*90*90mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 1w – DLV-AD02  443.235  70*70 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 3w – DLV-AD02  511.425  110*45 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 4w – DLV-AD02  613.710  170*70 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 1w – DLV-AD03  443.235  70*70 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 3w – DLV-AD03  511.425  110*45 mm
Đèn led âm đất DLV Lighting 4w – DLV-AD03  613.710  170*70 mm
Đèn led hắt cầu thang DLV Lighting 1.5w – DLV-CT01  204.950  95*95*31mm
Đèn led hắt cầu thang DLV Lighting 1.5w – DLV-CT02 cảm ứng  340.950  95*95*31mm
Đèn led hắt cầu thang DLV Lighting 3w – DLV-CT03V  477.330  ¢80×80 mm
Đèn led hắt cầu thang DLV Lighting 3w – DLV-CT03T  477.330  80*80 mm
Đèn led hắt cầu thang DLV Lighting 1.5w – DLV-CT04  204.570  86*86 mm