Tổng hợp bảng báo giá đèn led tháng 4 năm 2018 tại LED Hoàng Gia

Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày viền trắng – viền vàng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế dày 5w viền trắng đơn màu  85.000  76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền trắng đơn màu  98.000  90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền trắng đơn màu  130.000  110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 5w viền vàng đơn màu  85.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền vàng đơn màu  98.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền vàng đơn màu  130.000 110/148/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 5w viền trắng 3 màu  115.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền trắng 3 màu  120.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền trắng 3 màu  145.000 110/148/75 mm
  Đèn led âm trần đế dày 5w viền vàng 3 màu  115.000 76/110/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 7w viền vàng 3 màu  120.000 90/120/75 mm
Đèn led âm trần đế dày 9w viền vàng 3 màu  145.000 110/148/75 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần khối đúc cao cấp

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần khối đúc 5w đơn màu  95.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 7w đơn màu  110.000  95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 9w đơn màu  145.000  110/145/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 5w 3 màu  115.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 7w 3 màu  135.000 95/120/40 mm
Đèn led âm trần khối đúc 9w 3 màu  165.000 110/145/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần mặt cong viền trắng – viền vàng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
Đèn led âm trần mặt cong 5w viền trắng đơn màu  105.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền trắng đơn màu  115.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền trắng đơn màu  155.000  110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 5w viền vàng đơn màu  105.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền vàng đơn màu  115.000  90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền vàng đơn màu  155.000 110/140/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 5w viền trắng 3 màu  125.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền trắng 3 màu  155.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền trắng 3 màu  185.000 110/140/52mm
  Đèn led âm trần mặt cong 5w viền vàng 3 màu  125.000  76/110/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 7w viền vàng 3 màu  155.000 90/120/52 mm
Đèn led âm trần mặt cong 12w viền vàng 3 màu  185.000 110/140/52mm

Bảng báo giá đèn led âm trần đế mỏng –  đế mũ viền trắng – viền vàng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/mặt/dày
 Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền trắng đơn màu  75.000  76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền trắng đơn màu  85.000  90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền vàng đơn màu  75.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền vàng đơn màu  85.000 90/120/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền trắng 3 màu  105.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền trắng 3 màu  110.000 90/120/40 mm
  Đèn led âm trần đế mỏng 5w viền vàng 3 màu  105.000 76/110/40 mm
Đèn led âm trần đế mỏng 7w viền vàng 3 màu  110.000 90/120/40 mm

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng kiểu dáng tròn – vuông

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét//dày
 Đèn led âm trần siêu mỏng 4w tròn đơn màu  65.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 9w tròn đơn màu  105.000 Ø 125/145  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 12w tròn đơn màu  120.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 18w tròn đơn màu  150.000  Ø 205/215  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 6w vuông đơn màu  65.000  Ø 105/120 mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 12w vuông đơn màu  120.000  Ø 155/162  mm
Đèn led âm trần siêu mỏng 18w vuông đơn màu  150.000  Ø 205/215  mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 6w tròn đơn màu  95.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w tròn đơn màu  125.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w tròn đơn màu  160.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 24w tròn đơn màu  245.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 6w vuông đơn màu  955.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w vuông đơn màu  125.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w vuông đơn màu  160.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 24w vuông đơn màu  245.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ đen

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 6w tròn đơn màu  95.000 Ø 115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 12w tròn đơn màu  125.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 18w tròn đơn màu  160.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 24w tròn đơn màu  245.000 Ø 300/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 6w vuông đơn màu  955.000 Ø 115/115/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 12w vuông đơn màu  125.000 Ø 170/170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 18w vuông đơn màu  160.000 Ø 220/220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ đen 24w vuông đơn màu  245.000 Ø 300/300/40 mm

Bảng báo giá đèn led ốp nổi vỏ trắng 3 màu ( vàng-trắng-trung tính )

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Lỗ khoét/dày
 Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w tròn 3 màu  160.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w tròn 3 màu  230.000 Ø 220/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 12w vuông 3 màu  160.000 Ø 170/40 mm
Đèn led ốp trần nổi vỏ trắng 18w vuông 3 màu  230.000 Ø 220/40 mm

Bảng báo giá đèn tuýp led

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn tuýp led T5 10w 0.6m  as trắng – vàng  85.000  600 mm
Đèn tuýp led T5 18w 1.2m as trắng – vàng  99.000  1200 mm
Đèn tuýp led T8 10w 0.6m as trắng – vàng  95.000  600 mm
Đèn tuýp led T8 18w 1.2m as trắng – vàng  115.000 1200 mm
Đèn tuýp led T8 24w 1.2m as trắng – vàng  150.000 1200 mm
Bộ đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  as trắng- vàng   150.000 1200 mm
Đèn tuýp led thủy tinh T8 28w 1,2m  as trắng- vàng  100.000 1200 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 18w 0.6m as trắng-vàng  130.000  600 mm
Đèn tuýp led bán nguyệt 36w 1.2m as trắng-vàng  185.000 1200 mm
Đèn tuýp led hộp 27w 0.6m as trắng-vàng  200.000  600 mm
Đèn tuýp led hộp 36w 1.2m as trắng-vàng 300.000  1200 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 0.6m  30.000  600 mm
Máng tuýp đơn nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m  35.000 1200 mm
Máng tuýp đôi nhôm cao cấp – sơn tĩnh điện 1.2m  50.000 1200 mm

Bảng báo giá đèn panel

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led panel hình vuông 300×300 16w  as trắng – vàng  230.000 300x300mm
Đèn led panel hình vuông 600×600 42w  as trắng – vàng  660.000 600×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×600 24w  as trắng – vàng  360.000 300×600 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 300×1200 48w  as trắng – vàng  700.000 300×1200 mm
Đèn led panel hình chữ nhật 600×1200 72w  as trắng – vàng  1.550.000  600×1200 mm

Bảng báo giá đèn âm trần đơn – đôi xoay góc 30-45º

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led âm trần đơn mặt tròn 7w as trắng – vàng  130.000  Ø 90/120mm
Đèn led âm trần đơn mặt vuông 7w as trắng – vàng 130.000 120/120/Ø90 mm
Đèn led âm trần đôi 2*7w as trắng – vàng  265.000 120/240 mm

Lỗ khoét 90/120 mm

Đèn led âm trần đôi đơn màu 2*7w as trắng – vàng  265.000 120/240 mm
Đèn led âm trần đôi 3 màu 2*7w as trắng – vàng  300.000  120/240 mm

Bảng báo giá đèn led búp

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp 3w as trắng – vàng  30.000  E27
Đèn led búp 5w as trắng – vàng  40.000 E27
Đèn led búp 7w as trắng – vàng  50.000 E27
Đèn led búp 9w as trắng – vàng  60.000 E27
Đèn led búp 12w as trắng – vàng  70.000 E27
Đèn led búp 15w as trắng – vàng   95.000 E27
Đèn led búp 20w as trắng – vàng  120.000 E27
Đèn led búp 30w as trắng – vàng  186.000 E27
Đèn led búp 40w as trắng – vàng  235.000 E27

Bảng báo giá đèn led búp nến – nhót

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led búp nến – nhót 3w đơn sắc  30.000  Ø 35/140
Đèn led búp nến – nhót 3w 3 màu  30.000  Ø 35/140

Bảng báo giá đèn led dây

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn led dây đơn 3014 đơn sắc 6w  2.200.000  100M/ cuộn
Đèn led dây đơn 3014 nhiều màu 6w 2.200.000 100M/ cuộn
Đèn led dây đôi 2835 8w  3.500.000 100M/ cuộn
Nguồn led dây 3014  15.000
Nguồn led dây đôi 2835  25.000
Khiển led dây 3014  500.000

Bảng báo giá đèn rọi ray led COB 360 độ

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng 10w as trắng – vàng  230.000  Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ trắng 20w as trắng – vàng  250.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen 10w as trắng – vàng  230.000 Ø 65/105 mm
Đèn rọi ray led COB 2 lớp vỏ đen 20w as trắng – vàng  250.000 Ø 90/120 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ 10w as trắng – vàng  220.000 Ø 200/200 mm
Đèn rọi ray led COB thấu kính trụ 20w as trắng – vàng   240.000 Ø 200/200 mm
Nối góc và nối thẳng  25.000
Thanh ray sơn tĩnh điện đen – trắng  50.000 1000 mm

Bảng báo giá đèn led pha cao cấp IP 66

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led pha cao cấp 10w as trắng – vàng  267.000   130/57/166 mm
 Đèn led pha cao cấp 20w as trắng – vàng  433.000   185/60/220 mm
 Đèn led pha cao cấp 30w as trắng – vàng  589.000   205/71/206 mm
 Đèn led pha cao cấp 50w as trắng – vàng  756.000   229/72/295 mm
 Đèn led pha cao cấp 100w as trắng – vàng  1.533.000   286/95/350 mm
 Đèn led pha cao cấp 150w as trắng – vàng   2.555.000   350/95/410 mm
 Đèn led pha cao cấp 200w as trắng – vàng  3.667.000  380/110/420mm

Bảng báo giá đèn led nhà xưởng – HighBay cao cấp

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Đường kính
 Đèn led xưởng cao cấp 50w as trắng – vàng  1.670.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp 80w as trắng – vàng  2.112.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp 100w as trắng – vàng  2.556.000   Ø 450 mm
Đèn led xưởng cao cấp 150w as trắng – vàng  3.889.000   Ø 550 mm
Đèn led xưởng cao cấp 200w as trắng – vàng  3.889.000   Ø 550 mm

Bảng báo giá đèn led đường cao áp

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá D/R/C
 Đèn led đường cao áp 20w as trắng – vàng  1.110.000   510/220/80 mm
Đèn led đường cao áp 50w as trắng – vàng  2.445.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp 100w as trắng – vàng  4.778.000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp 150w as trắng – vàng  6.223000   880/340/110 mm
Đèn led đường cao áp 200w as trắng – vàng  10.000.000

Bảng báo giá máng có chóa đơn – đôi công nghiệp – văn phòng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Chiều dài
 Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0106  125.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 0,6m HG-MCIN0206  130.000   600 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0112  135.000   1200 mm
Máng có chóa đơn inox dài 1.2m HG-MCIN0212  140.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112  120.000   1200 mm
Máng có chóa đơn sơn tĩnh điện dài 1.2m HG-MCSTD0112   125.000   1200 mm

Bảng báo giá máng đèn âm trần xương cá inox công nghiêp – văn phòng

(tháng 4 năm 2018)

Tên sản phẩm Giá Kích thước
 Máng đèn âm trần loại 1 bóng 0,6m HG-MAT0106 335.000  600 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 0,6m HG-MAT0206  380.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 0,6m HG-MAT0306 480.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 0,6m HG-MAT0406  560.000 600 mm
Máng đèn âm trần loại 1 bóng 1,2m HG-MAT0112  430.000 1200 mm
Máng đèn âm trần loại 2 bóng 1,2m HG-MAT0212   480.000 1200mm
Máng đèn âm trần loại 3 bóng 1,2m HG-MAT0312  730.000  1200 mm
Máng đèn âm trần loại 4 bóng 1,2m HG-MAT0412  930.000 1200 mm

 


Tổng hợp bảng báo giá đèn led tháng 12 năm 2016 tại LED Hoàng Gia – Báo giá này hiện không còn giá trị sử dụng

Bảng báo giá đèn led âm trần – ốp trần 3 màu – Hãng sản xuất – Việt Nam – Bảo hành 2 năm 

Tên Giá KT khoét lỗ/Viền
 Đèn led âm trần 3 màu 5w đế dày viền vàng  115.000đ  D76/110mm
 Đèn led âm trần 3 màu 7w đế dày viền vàng  120.000đ  D90/120mm
 Đèn led âm trần 3 màu 9w đế dày viền vàng  145.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần 3 màu 5w đế dày viền trắng, bạc  115.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần 3 màu 7w đế dày viền trắng, bạc  120.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần 3 màu 9 đế dày viền trắng, bạc  145.000đ  D110/150mm
 Đèn led âm trần 3 màu 5w đế mỏng viền vàng  105.000đ  D76/110mm
 Đèn led âm trần 3 màu 7w đế mỏng viền vàng  110.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần 3 màu 5w đế mỏng viền trắng, bạc  105.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần 3 màu 7 đế mỏng viền trắng, bạc  110.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần 3 màu 5w khối đúc 115.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần 3 màu 7w khối đúc 135.000đ  D95/120mm
Đèn led âm trần 3 màu 9w khối đúc 165.000đ  D110/150mm
 Đèn led âm trần 3 màu 5w mặt cong viền vàng  125.000đ  D76/110mm
 Đèn led âm trần 3 màu 7w mặt cong viền vàng  155.000đ  D90/120mm
 Đèn led âm trần 3 màu 12w mặt cong viền vàng  185.000đ  D110/150mm
Đèn led âm trần 3 màu 5w mặt cong viền trắng  125.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần 3 màu 7w mặt cong viền trắng  155.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần 3 màu 9w mặt cong viền trắng  185.000đ  D110/150mm
Đèn led ốp trần nổi 3 màu 12w hình tròn 160.000đ  D170mm
Đèn led ốp trầnnổi 3 màu 18w hình tròn 230.000đ  225x225mm
Đèn led ốp trần nổi 3 màu 12w hình vuông 160.000đ 170x170mm
Đèn led ốp trần 3 màu nổi 18w hình vuông 230.000đ 225x225mm

 

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led downlight 3 màu đổi màu

Bảng báo giá đèn led âm trần đế dày – đế mỏng đơn màu – Hãng sản xuất – Việt Nam – Bảo hành 2 năm 

Tên cs Giá Khoét lỗ/Viền
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền vàng  5w  85.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền vàng  7w  98.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền trắng, bạc  5w  85.000đ  D76/110 mm
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền trắng, bạc  7w 98.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền trắng, bạc  9w  130.000đ  D110/145mm
Đèn led âm trần chống chói đế dày viền vàng  9w 130.000đ  D110/145mm
Đèn led âm trần chống chói đế mỏng viền vàng  5w  75.000đ  D76/110mm
Đèn led âm trần chống chói  đế mỏngviền vàng  7w  85.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần chống chói đế mỏng viền trắng, bạc  5w  75.000đ  D76/110 mm
Đèn led âm trần chống chói  đế mỏngviền trắng, bạc  7w 85.000đ  D90/120mm
Đèn led âm trần viền trơn đế đúc  7w 98.000đ  D90/115mm
Đèn led âm trần viền trơn đế đúc 9w 130.000đ  D110/145mm

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led âm trần chống chói mặt kính mờ

Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng, đế mỏng

Tên W Giá Khoét lỗ/Viền
Đèn led âm trần siêu mỏng tròn  4w  55.000đ  D105/120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng tròn  6w  65.000đ  D105/120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng tròn  9w  85.000đ  D133/145mm
 Đèn led âm trần siêu mỏng tròn  12w  99.000đ  D155/175mm
Đèn led âm trần siêu mỏng tròn  18w  130.000đ  D185/205mm
Đèn led âm trần siêu mỏng vuông  4w  55.000đ  105|120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng vuông  6w  65.000đ  105|120mm
Đèn led âm trần siêu mỏng vuông  9w  85.000đ  133|145mm
Đèn led âm trần siêu mỏng vuông  12w  99.000 đ  155|175mm
Đèn led âm trần siêu mỏngvuông  18w  130.000đ  185|205mm

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led âm trần siêu mỏng

Bảng báo giá đèn led panel tấm sơn tĩnh điện

Tên cs Giá Kích thước
 Đèn led panel tấm vuông  16w  230.000đ  300×300mm
Đèn led panel tấm vuông  42w  660.000đ  600×600mm
Đèn led panel tấm chữ nhật  24w  360.000đ  300×600mm
Đèn led panel tấm chữ nhật  48w  700.000đ  300×1200mm
Đèn led panel tấm chữ nhật  72w 1.550.000đ  600×1200mm

Xem chi tết các sản phẩm: Đèn led panel

Bảng báo giá đèn led dây

Tên W Giá
Đèn led dây 5050 60 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
7.2w/m  Ngừng sản xuất
Đèn led dây nhiều màu 5050 60 mắt led / 1 mét
ánh sáng: 4 màu pha trộn thành 7 màu
7.2w/m  Ngừng sản xuất
Đèn led dây siêu sáng 3014 120 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
8w/m  22.000đ
Đèn led dây siêu sáng nhiều màu 3014 120 mắt led / 1 mét
ánh sáng: 4 màu pha trộn thành 7 màu
8w/m  22.000đ
Đèn led dây2 hàng siêu sáng  3014 240 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
13.9w/m
Đèn led dây 2 hàng siêu sáng  2835
156 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
13.9w/m  35.000đ
Đèn led dây 3 hàng siêu sáng  2835
180 mắt led / 1 mét
ánh sáng: trắng, vàng, xanh làm, xanh ngọc, đỏ…
15.9w/m  50.000đ
Nguồn đèn led dây 3014 và 5050
Sử dụng cho dây led 3014 và 5050, tối đa 50m
 15.000đ
Nguồn đèn led dây đôi 2 hàng siêu sáng
Sử dụng cho loại dây led đôi 3014 và 2835, tối đa 50m
 25.000đ
Khiển Đèn led dây nhiều màu 5050
180 mắt led / 1 mét
Sử dụng cho loại dây led đổi màu 5050, tối đa 50m
 20.000đ

Xem chi tiết sản phẩm: Đèn led dây trang trí, hắt trần

Bảng báo giá đèn led ốp trần nổi

Tên Công suất Giá Kích thước
Đèn led ốp trần nổi tròn  6w  Hết hàng  D120mm
Đèn led ốp trần nổi tròn  12w  125.000đ  D180mm
 Đèn led ốp trần nổi tròn  18w  160.000đ  D225mm
Đèn led ốp trần nổi tròn  24w 245.000đ  D300mm
Đèn led ốp trần nổi vuông  6w Hết hàng  120|120mm
Đèn led ốp trần nổi vuông  12w  125.000đ  180|180mm
Đèn led ốp trần nổi vuông  18w  160.000đ  225|225mm
Đèn led ốp trần nổi vuông  24w  245.000đ  300|300mm

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led ốp trần áp nổi

Bảng báo giá đèn tuýp led – led tube

Tên W Giá Kích thước
Đèn tuýp Led T 5 liền máng 0.6m  10w  85.000đ  0.6m
Đèn tuýp Led T 5 liền máng  15w  0.9m
Đèn tuýp Led T 5 liền máng 1.2m  18w  99.000đ  1m2
Đèn tuýp Led T8 liền máng 0.6m  10w  95.000đ 0.6m
Đèn tuýp Led T8 liền máng 1.2m  18w 115.000đ  1m2
Đèn tuýp Led T8 rời máng 0.6m  10w 95.000 đ  0.6m
Đèn tuýp Led T8 rời máng 1.2m  18w 115.000đ  1m2
Đèn tuýp Led T8 rời máng 1.2m  24w 150.000đ  1m2
Đèn tuýp Led bán nguyệt 1.2m  36w 185.000đ  1m2
Đèn tuýp Led bán nguyệt 0.6m  18w 130.000đ 0.6m
Đèn tuýp Led thủy tinh 360 độ T8 0.6m 10w 35.000đ 0.6m
Đèn tuýp Led thủy tinh 360 độ T8 1.2m  18w 50.000đ  1m2
Máng đơn đèn tuýp led T8 0.6m
30.000đ 0.6m
Máng đơn đèn tuýp led T8 1.2m
35.000đ  1m2
Máng đôi đèn tuýp led T8 1.2m 50.000đ  1m2
Máng âm trần 3 bóng tuýp LED
500.000đ  0.6×0.6m
Máng âm trần 3 bóng tuýp LED
850.000đ  1m2x1m2

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn tuýp LED – LED tuýp tube

Bảng báo giá đèn led búp (bulb led)

Tên W Giá
Đèn led búp tròn cao cấp 3w  30.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 5w 40.000 đ
Đèn led búp tròn cao cấp  7w  50.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 9w  60.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 12w  70.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 24w  130.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 24w  110.000đ
Đèn led búp tròn cao cấp 36w  135.000đ
Đèn led quả nhót/ nến cho đèn chùm 3w  30.000đ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led búp tròn – Bulb LED

Đèn led downlight âm trần đơn, Downlight âm trần đôi, ba – Spotlight

Tên W Giá
 Đèn led downlight âm trần COB tròn 7w  130.0000đ
 Đèn led downlight âm trần COB đôi 14w  265.0000đ
 Đèn led downlight âm trần COB ba 21w  320.0000đ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led downlight đơn, downlight đôi, ba

 

Đèn led chiếu rọi – Rọi ray – Led Track Ligh

Tên W Giá
 Đèn led rọi ray chop shop, showroom 10w  230.000đ
Đèn led rọi ray chop shop, showroom 20w  250.000đ
Đèn led rọi ray chop shop, showroom 30w

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led chiếu rọi, rọi ray 

Đèn led pha chiếu sáng đủ công suất 1.0

Tên W Giá
Đèn led pha chống chịu nước 10w  130.000đ
Đèn led pha chống chịu nước 20w 230.000 đ
Đèn led pha chống chịu nước 30w  295.000đ
Đèn led pha chống chịu nước 40w
Đèn led pha chống chịu nước 50w  430.000đ
Đèn led pha chống chịu nước 70w
Đèn led pha chống chịu nước 100w  830.000đ
Đèn led pha chống chịu nước 150w  1430.000đ
Đèn led pha chống chịu nước 200w  Liên hệ
Đèn led pha chống chịu nước nhiều màu, có khiển 20w  330.000đ
Đèn led pha chống chịu nước nhiều màu, có khiển 50w  610.000đ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led pha 

Đèn led xưởng – Hight bay cao cấp

Tên W Giá
 Đèn led nhà xưởng – Hight bay 30w  Liên hệ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay 50w  Liên hệ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay 80w  Liên hệ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay 100w  Liên hệ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay 150w  Liên hệ
Đèn led nhà xưởng – Hight bay 200w  Liên hệ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led xưởng – Hight Bay

Đèn led đường cao áp – Kiểu hàm cá mập mắt LED COB

Tên W Giá
 Đèn led đường cao áp 20w  Liên hệ
Đèn led đường cao áp 50w  Liên hệ
Đèn led đường cao áp 80w  Liên hệ
Đèn led đường cao áp 100w  Liên hệ
Đèn led đường cao áp 150w  Liên hệ
Đèn led đường cao áp 200w  Liên hệ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led đường cao áp kiểu hàm cá mập

Đèn led đường – Kiểu led hạt

Tên W Giá
 Đèn led đường 42w  Liên hệ
 Đèn led đường 56w  Liên hệ
 Đèn led đường 70w  Liên hệ
 Đèn led đường 84w  Liên hệ
 Đèn led đường 98w  Liên hệ
 Đèn led đường 112w  Liên hệ
 Đèn led đường 126w  Liên hệ
 Đèn led đường 168w  Liên hệ

 Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led đường kiểu led hạt

Bảng báo giá đèn led chữ U dạng compact

Tên W Giá
 Đèn led chữ U compact 3w  25.000đ
Đèn led chữ U compact 5w 35.000 đ
Đèn led chữ U compact  7w  50.000đ
Đèn led chữ U compact 9w  60.000đ
Đèn led chữ U compact 12w  70.000đ
Đèn led chữ U compact 18w  100.000đ
Đèn led chữ U compact 24w  130.000đ
Đèn led chữ U compact 32w  160.000đ

Xem chi tiết các sản phẩm: Đèn led chữ U – bắp ngô siêu sáng

– Bảng báo giá đèn led này chưa bao gồm thuế VAT 10%.

– Các sản phẩm đều được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam

– Các sản phẩm được bảo hành chính hãng 2 năm, bảo hành tận nơi 6 tháng.

– Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội và một số vùng lân cận.

Nhà phân phối đèn chiếu sáng cao cấp tại Hà Nội – Toàn quốc

Địa chỉ công ty: 24/6 Đường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội (Đối diện trường THCS Đại Mỗ )
Tư vấn & Báo giá: 0916.773.555 – 0986.890.019
Email: denledthonghoang@gmail.com

Đường link  bảng giá đèn led  chi tiết:
Bảng báo giá đèn led âm trần
Bảng báo giá đèn led  3 màu đổi màu
Bảng báo giá đèn led âm trần chống chói
Bảng báo giá đèn led âm trần siêu mỏng
Bảng báo giá đèn led panel tấm
Bảng báo giá đèn led dây trang trí, hắt trần
Bảng báo giá đèn led ốp trần nổi
Bảng báo giá đèn tuýp LED – LED tuýp Tube
Bảng báo giá đèn led búp – LED Bulb
Bảng báo giá đèn led downlight âm trần đơn, đôi, ba
Bảng báo giá đèn led rọi ray, track light, đèn rọi tranh, rọi tường
Bảng báo giá đèn led pha
Bảng báo giá đèn led nhà xưởng
Bảng  báo giá đèn led đường
Bảng báo giá đèn led chữ U

Đèn led downlight âm trần 3 màu đổi màu

Đèn led âm trần đế dày

Đèn led âm trần khối đúc

Đèn led âm trần mặt cong

Đèn led downlight âm trần siêu mỏng

Đèn led ốp trần nổi

Đèn led panel tấm

Đèn tuýp led

Đèn led dây

Đèn led chữ búp tròn

-21%
-33%
-39%
-31%
49.000 34.000

Đèn LED pha

Đèn led downlight đơn, downlight đôi

var google_tag_params = {
dynx_itemid: ‘baogiadenled’,

dynx_itemid2: ‘HoangGia’,
dynx_pagetype: ‘khac’,
dynx_totalvalue: ‘1’,
};

/* */

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *